การประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่แตกต่างจากสมัยก่อนค่อนข้างมากทั้งในเรื่องของการตลาดช่องทางการขายเน้นระบบออนไลน์และสิ่งที่ส่งผลอีกอย่างคือลูกค้าที่หลากหลายเชื้อชาติยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาจำนวนมากจึงเลี่ยงไม่ได้ที่ผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจต้องพบเจอกับชาวต่างชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเหล่านี้
     อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ช่วยให้กิจการเจริญก้าวหน้าสามารถขยายฐานลูกค้ามากขึ้นเนื่องจากชาวจีนมีจำนวนและกำลังใช้จ่ายในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นการติดต่อสื่อสารภาษาจีนจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับยุคนี้และอนาคต ผู้ประกอบการจึงควรเตรียมพร้อมให้บุคลากรในองค์กรให้มีทักษะภาษาเพิ่มขึ้นด้วยการส่งไปฝึกอบรมหรือศึกษากับโรงเรียนสอนภาษาจีนอย่างเช่นโรงเรียนศิริเทพเป็นสถาบันสอนภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมและมีคุณภาพโดยเฉพาะหลักสูตรภาษาจีนที่มีหลักสูตรเพื่องานธุรกิจองค์กรหรือใช้ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ

ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย

คอร์สพิเศษ เปิดอบรมสำหรับการใช้ ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย เนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาที่จะเปิดโอกาสในการขายให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ คือชาวจีน ซึ่งมีจำนวนและกำลังซื้อที่สูง ดังนั้น การเรียนภาษาจีนเพื่อการค้าขายนั้น ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่จะพัฒนาให้บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาจีนได้

ต้องการอบรม ภาษาจีนเพื่อการขาย
ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

คอร์สพิเศษ เปิดอบรมสำหรับการใช้ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม โดยในปัจจุบันนี้ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนในเชียงใหม่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก และกลุ่มธุรกิจที่ควรจะพัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ คือกลุ่มงานโรงแรม เพราะจะสามารถช่วยเพิ่มยอดการเข้าพักได้อีกเป็นจำนวนมาก

ต้องการอบรม ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

เปิดอบรม คอร์สภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว นอกงานโรงแรมแล้ว สิ่งที่มาคู่กันคือการท่องเที่ยวจากชาวจีน แน่นอนว่าการนำเที่ยวในเชียงใหม่ นั้นเป็นธุรกิจที่เติบโตและมีกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนั้นบริษัทนำเที่ยวที่มีไกด์สามารถสื่อสารภาษาจีนกับนักท่องเที่ยวได้จะได้เปรียบกว่าบริษัทอื่น ๆ มาก

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ต้องการอบรม ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาจีนเพื่องานบริการด้านอื่นๆ

คอร์สพิเศษเปิดอบรมสำหรับการใช้ ภาษาจีนเพื่องานบริการ ไม่ว่าจะธรุกิจหรือองค์กรประเภทใด ก็จะต้องมีการติดต่อลูกค้า การแจ้งรายละเอียดบริการ/สินค้า หรือประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ ดังนั้นภาษาจีนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นหากเราไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้า หรือผู้ที่สนใจได้ เราก็จะไม่สามารถแนะนำหรือให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีเท่าที่ควร

ภาษาจีนเพื่องานบริการ
ต้องการอบรม ภาษาจีนเพื่องานบริการ

ต้องการอบรม ภาษาจีน

สำหรับองค์กร หน่วยงาน บริษัท

ติดต่อ คุณณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ

โทร : 095-4533973

     ในหลักสูตรภาษาจีนเพื่องานธุรกิจองค์กรของโรงเรียนศิริเทพจะมุ่งเน้นที่การนำไปใช้งานได้จริงเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาจีนเชิงธุรกิจแบบก้าวกระโดดจากผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานให้สามารถสื่อสารกับชาวจีนได้พร้อมกับระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นหมู่คณะทำให้ประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นข้อดีของโรงเรียนศิริเทพที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลามากเกินความจำเป็น
     โดยหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถแบ่งการเรียนการสอนได้สามประเภทตามธุรกิจที่เกิดขึ้นพบได้มากในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการโรงแรมพัฒนาทักษะบุคลากรสามารถสื่อสารกับแขกชาวจีนที่มาพักอาศัยหรือตอบคำถามบอกเส้นทางและบทสนทนาที่ใช้งานเป็นประจำสำหรับงานโรงแรมได้
     หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการค้าขายจะมุ่งเน้นที่ตัวบุคลากรพนักงานขายให้สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าได้อย่างถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ต้องการซื้อสินค้านั้น ๆ หรือจะเป็นงานด้านบริการทางโรงเรียนมีหลักสูตรเสริมทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับงานบริการรองรับอย่างเช่นการติดต่อประสานงานกับองค์กรจีนหรือบริการแก่ลูกค้าชาวจีนโดยตรง
     อีกหลักสูตรที่จำเป็นต่อธุรกิจด้านไกด์นำเที่ยวคือหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวที่จะพัฒนาความรู้ภาษาจีนสำหรับการพาเที่ยวหรืองานไกด์ที่ต้องนำเที่ยวลูกค้าชาวจีนในเชียงใหม่โดยจะให้น้ำหนักไปที่การชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
     ด้วยหลักสูตรภาษาจีนของโรงเรียนศิริเทพจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาเพิ่มมากขึ้นสร้างความได้เปรียบกับองค์กรคู่แข่ง นอกจากนี้แล้วมีองค์กรชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่มากมายได้เคยส่งบุคลากรมาพัฒนาทักษะภาษาจีนที่สถาบันแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , โรงแรมดาราเทวี หรือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ก็ได้ส่งบุคลากรมาเพิ่มเติมความรู้ด้วยเช่นกัน
     จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าโรงเรียนศิริเทพจังหวัดเชียงใหม่มีประสบการณ์ด้านการสอนหรืออบรบภาษาจีนเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดีสร้างความมั่นใจได้ว่าเมื่อจบหลักสูตรออกไปแล้วสามารถนำไปใช้งานกับองค์กรได้จริง

ลูกค้าของเรา