ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย

คอร์สพิเศษ เปิดอบรมสำหรับการใช้ ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย เนื่องจากภาษาจีนเป็นภาษาที่จะเปิดโอกาสในการขายให้กับกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ คือชาวจีน ซึ่งมีจำนวนและกำลังซื้อที่สูง ดังนั้น การเรียนภาษาจีนเพื่อการค้าขายนั้น ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่จะพัฒนาให้บุคลากรสามารถสื่อสารภาษาจีนได้

ต้องการอบรม ภาษาจีนเพื่อการขาย
ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

คอร์สพิเศษ เปิดอบรมสำหรับการใช้ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม โดยในปัจจุบันนี้ปฎิเสธไม่ได้เลยว่า นักท่องเที่ยวชาวจีนในเชียงใหม่มีเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนมาก และกลุ่มธุรกิจที่ควรจะพัฒนาบุคลากรให้สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ คือกลุ่มงานโรงแรม เพราะจะสามารถช่วยเพิ่มยอดการเข้าพักได้อีกเป็นจำนวนมาก

ต้องการอบรม ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

เปิดอบรม คอร์สภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว นอกงานโรงแรมแล้ว สิ่งที่มาคู่กันคือการท่องเที่ยวจากชาวจีน แน่นอนว่าการนำเที่ยวในเชียงใหม่ นั้นเป็นธุรกิจที่เติบโตและมีกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ดังนั้นบริษัทนำเที่ยวที่มีไกด์สามารถสื่อสารภาษาจีนกับนักท่องเที่ยวได้จะได้เปรียบกว่าบริษัทอื่น ๆ มาก

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
ต้องการอบรม ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

ภาษาจีนเพื่องานบริการด้านอื่นๆ

คอร์สพิเศษเปิดอบรมสำหรับการใช้ ภาษาจีนเพื่องานบริการ ไม่ว่าจะธรุกิจหรือองค์กรประเภทใด ก็จะต้องมีการติดต่อลูกค้า การแจ้งรายละเอียดบริการ/สินค้า หรือประสานงานกับองค์กรอื่น ๆ ดังนั้นภาษาจีนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นหากเราไม่สามารถสื่อสารกับลูกค้า หรือผู้ที่สนใจได้ เราก็จะไม่สามารถแนะนำหรือให้บริการแก่ลูกค้าได้ดีเท่าที่ควร

ภาษาจีนเพื่องานบริการ
ต้องการอบรม ภาษาจีนเพื่องานบริการ

ต้องการอบรม ภาษาจีน

สำหรับองค์กร หน่วยงาน บริษัท

ติดต่อ คุณณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ

โทร : 095-4533973

ลูกค้าของเรา