ภาษาจีนมีความสำคัญมากในเชิงธุรกิจ 

ปัจจุบันภาษาจีน ถือว่ามีความสำคัญมากในเชิงธุรกิจ เนื่องจากเป็นภาษาที่สามารถใช้รองรับการเจรจากับกลุ่มนักธุรกิจชาวจีน และกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนทั่วโลกได้จำนวนมาก

สำหรับผู้ประกอบการ หรือกลุ่มนักธุรกิจทั้งหลายในปัจจุบันก็หันมาให้ความสำคัญกับภาษาจีนกันมากขึ้น เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการเจรจาการค้ากับชาวจีน

หลายบริษัทมีการส่งพนักงานของตัวเองไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม และมีการรับพนักงานที่มีทักษะความรู้ด้านภาษาจีนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการส่งลูกหลานไปเรียนภาษาจีน เพื่อมาใช้ในการทำธุรกิจในอนาคต โดยการเรียนภาษาจีนนั้น จะต้องเรียนภาษาอังกฤษควบคู่กันไปด้วย ซึ่งหากสามารถสื่อสารพูดภาษาจีนได้ จะทำให้ธุรกิจของท่านเติบโตจากฐานลูกค้าชาวจีน และชาวต่างชาติมากมาย ทั้งยังส่งผลให้นักธุรกิจต่างชาติมาติดต่อลงทุนทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ช่วยให้กิจการเจริญก้าวหน้าสามารถขยายฐานลูกค้ามากขึ้นเนื่องจากชาวจีนมีจำนวนและกำลังใช้จ่ายในระดับที่ค่อนข้างสูงดังนั้นการติดต่อสื่อสารภาษาจีนจึงกับคนจีนจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับยุคนี้และอนาคต ผู้ที่ทำงานในธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับชาวจีนจึงควรพัฒนาทักษะภาษาจีนเพิ่มขึ้น ด้วยการส่งไปฝึกอบรมหรือศึกษากับโรงเรียนสอนภาษาจีนอย่างเช่นโรงเรียนศิริเทพเป็นสถาบันสอนภาษาในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความนิยมและมีคุณภาพโดยเฉพาะหลักสูตรภาษาจีนที่มีหลักสูตรเพื่องานธุรกิจองค์กรหรือใช้ในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะ

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการค้าขาย

1) การออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน และการกล่าวต้อนรับลูกค้า

2) คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวขอบคุณ 

3) ตัวเลขและคำกริยาที่จำเป็นในการซื้อขาย 

4) การบอกราคา และโปรโมชั่นต่างๆ

สมัครคอร์ส ภาษาจีนเพื่อการขาย
ภาษาจีนเพื่อการค้าขาย
ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

1) การออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน และกล่าวต้อนรับ 

2) คำศัพท์เบื้องต้นที่ใช้ในการจองห้องพัก

3) คำศัพท์ที่เกี่ยวกับรายละเอียดของห้องพัก

4) ประโยคพร้อมใช้ที่ใช้ในงานบริการสำหรับโรงแรม

สมัครคอร์ส ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม

หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

1) คำศัพท์สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในประเทศจีน 

2) ประโยคที่เกี่ยวข้องกับเมนูและการสั่งอาหาร

3) ประโยคที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง 

4) คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่สำคัญที่ใช้ในการท่องเที่ยว

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว
สมัครคอร์ส ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจเบื้องต้น

1) การทักทายเบื้องต้น และการออกเสียงพยัญชนะภาษาจีน

2) การกล่าวทักทาย และการแนะนำบุคคลที่สาม

3) ภาษาที่ใช้ในการสนทนากับลูกค้าทางโทรศัพท์

4) การต่อรองราคา และการขอส่วนลดสินค้า

 

เรียนภาษาจีนธุรกิจ เบื้องต้น
สมัครคอร์ส ภาษาจีนธุรจิจเบื้องต้น

ต้องการสมัครคอร์สเรียนจีนธุรกิจ

ติดต่อ คุณณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ

โทร : 095-4533973

     ในหลักสูตรภาษาจีนเพื่องานธุรกิจองค์กรของโรงเรียนศิริเทพจะมุ่งเน้นที่การนำไปใช้งานได้จริงเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาจีนเชิงธุรกิจแบบก้าวกระโดดจากผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานให้สามารถสื่อสารกับชาวจีนได้พร้อมกับระยะเวลาการฝึกอบรมเป็นหมู่คณะทำให้ประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นข้อดีของโรงเรียนศิริเทพที่ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลามากเกินความจำเป็น
     โดยหลักสูตรดังกล่าวจะสามารถแบ่งการเรียนการสอนได้สามประเภทตามธุรกิจที่เกิดขึ้นพบได้มากในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการโรงแรมพัฒนาทักษะบุคลากรสามารถสื่อสารกับแขกชาวจีนที่มาพักอาศัยหรือตอบคำถามบอกเส้นทางและบทสนทนาที่ใช้งานเป็นประจำสำหรับงานโรงแรมได้
     หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการค้าขายจะมุ่งเน้นที่ตัวบุคลากรพนักงานขายให้สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าได้อย่างถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ต้องการซื้อสินค้านั้น ๆ หรือจะเป็นงานด้านบริการทางโรงเรียนมีหลักสูตรเสริมทักษะภาษาที่เกี่ยวข้องกับงานบริการรองรับอย่างเช่นการติดต่อประสานงานกับองค์กรจีนหรือบริการแก่ลูกค้าชาวจีนโดยตรง
     อีกหลักสูตรที่จำเป็นต่อธุรกิจด้านไกด์นำเที่ยวคือหลักสูตรภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวที่จะพัฒนาความรู้ภาษาจีนสำหรับการพาเที่ยวหรืองานไกด์ที่ต้องนำเที่ยวลูกค้าชาวจีนในเชียงใหม่โดยจะให้น้ำหนักไปที่การชี้แจงให้ข้อมูลรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
     ด้วยหลักสูตรภาษาจีนของโรงเรียนศิริเทพจะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาขีดความสามารถด้านภาษาเพิ่มมากขึ้นสร้างความได้เปรียบกับองค์กรคู่แข่ง นอกจากนี้แล้วมีองค์กรชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่มากมายได้เคยส่งบุคลากรมาพัฒนาทักษะภาษาจีนที่สถาบันแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว , โรงแรมดาราเทวี หรือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ก็ได้ส่งบุคลากรมาเพิ่มเติมความรู้ด้วยเช่นกัน
     จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าโรงเรียนศิริเทพจังหวัดเชียงใหม่มีประสบการณ์ด้านการสอนหรืออบรบภาษาจีนเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดีสร้างความมั่นใจได้ว่าเมื่อจบหลักสูตรออกไปแล้วสามารถนำไปใช้งานกับองค์กรได้จริง

ลูกค้าของเรา