จบหลักสูตร ภาษาจีน การสื่อสารเพื่องานบริการ Central Festival เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ ร่วมกับเครือ Central Festival เชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร การสื่อสารภาษาจีน เพื่องานบริการ จนสำเร็จจบหลักสูตร

ภาษาจีน สำหรับเด็ก – คอร์สเรียนแบบส่วนตัว

โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ เปิดสอนภาษาจีน สำหรับเด็ก โดยเปิดสอนทั้งแบบคอร์สกลุ่ม และคอร์สส่วนตัว สามารถจัดการเรียนการสอนให้ได้ตามวัตถุประสงค์

บรรยากาศการเรียนภาษาไทย สำหรับชาวต่างชาติ

การอบรมภาษาจีนกลาง (การสื่อสารเพื่องานบริการ) @เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ ได้มีโอกาสอบรมภาษาจีนกลาง (การสื่อสารเพื่องานบริการ) @เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่