Menu Close

คอร์สเรียน ภาษาจีนกลาง ออนไลน์

คอร์สเรียน ภาษาจีน ออนไลน์

โรงเรียนศิริเทพ เปิดสอนภาษาจีนกลาง ในหลักสูตร คอร์สเรียน ภาษาจีนแบบออนไลน์ผู้เรียนสาขาเข้าเรียนภาษาจีน จากที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเข้ามาเรียนที่โรงเรียน เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือต้องการเรียนจากที่บ้านสอนภาษาจีน ออนไลน์ โดยทีมอาจารย์ผู้มีประสบการณ์สอบภาษาจีน มีการติดตามและสอบวัดผลการเรียนรู้ เรียนจบคอร์สสามารถสอบวัดความรู้ได้คอร์สเรียน ภาษาจีน ออนไลน์

โปรโมชั่น เรียนภาษาจีนออนไลน์

สอนสดทุกคลาส สอนโดยเหล่าซือผู้มากด้วยประสบการณ์“เรียนง่าย สื่อสารได้ เข้าใจเร็ว” เหมือนการเรียนในห้องเรียนจริงๆ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ มีคอร์สเรียนหลากหลาย ทั้งเรียนแบบกลุ่ม และตัวต่อตัว

ทุกหลักสูตรรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ และสอนโดยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ รับรองผลการเรียนด้วยผลการสอบ HSK.3

***กรณีผู้เรียนมาสาย/ขาดเรียน/ไม่ได้เข้าเรียน ทางสถาบันมีไฟล์บันทึกการเรียนส่งให้ดูย้อนหลังได้ค่ะ

1. คอร์สภาษาจีนทั่วระดับต้น กลาง สูง

2. เรียนเพื่อติวสอบ A-LEVEL87 /HSK./HSKK.

3. คอร์สภาษาจีนธุรกิจ

การเรียนภาษาจีนออนไลน์ของ โรงเรียนศิริเทพ

การศึกษาภาษาต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีหลักสูตรมากมายให้เลือกเรียน ตอบรับกลุ่มผู้เรียนหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้เริ่มต้นฝึกภาษาจีนกลาง ฝึกฝนการออกเสียงด้วยระบบ “พินอิน” ที่จะช่วยให้ผู้เรียนออกเสียงได้แม่นยำขึ้น

หากมีทักษะภาษาจีนกลางระดับหนึ่งแต่อยากเพิ่มเติมทักษะ ทางโรงเรียนก็มีหลักสูตรจีนหลางระดับกลาง โดยจะเน้นทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน หากเป็นภาษาจีนกลางระดับสูงก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ภาษาเพื่อการประกอบอาชีพหรือการแปลความ

สำหรับใครที่อยากสอบภาษาจีนเพื่อวัดระดับความรู้ภาษากลาง (HSK, HSKK, PAT7.4) ทางโรงเรียนก็มีหลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับให้เหมือนกัน ซึ่งการสอบวัดระดับแบบนี้จะมีประโยชน์มากในการศึกษาต่อปริญญาตรีหรือโท ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศจีน

ส่วนการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ ก็จะมีเหมือนกับการเดินทางมาเรียนเพียงแต่ผู้เรียนจะเรียนที่ไหนก็ได้ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนที่ไม่สามารถเดินทางมาเรียน แถมยังสามารถจัดการบริหารเวลาได้ซึ่งเพิ่มความยืดหยุ่นได้มาก อีกทั้งรูปแบบการสอนของโรงเรียนศิริเทพจะเน้นที่ความเข้าใจ อาจารย์ผู้สอนมีเทคนิคที่ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ

การเปิดการสอนภาษาจีนแบบออนไลน์ของโรงเรียนศิริเทพ จึงเป็นอะไรที่น่าสนใจอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคนี้ที่เน้นความสะดวกสบายไม่ต้องออกไปข้างนอกให้วุ่นวาย ทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองหรือพัฒนาในสายงานอาชีพที่ทำอยู่ก็ได้

หลักสูตรภาษาจีนออนไลน์ยินดีต้อนรับผู้เรียนทุกประเภทไม่ว่าจะมีอายุเท่าไหร่หรือประกอบอาชีพอะไร ทางโรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมที่จะให้ส่งมอบความรู้ให้ทุกคน บรรยากาศ การสอนออนไลน์

ภาษาจีนยังคงเป็นภาษาที่ 3 ที่ทุกคนควรเรียนรู้ไว้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตาม นั่นเพราะว่าการมาของชาวจีนที่หลั่งไหลเข้ามายังประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก ไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวหรือมาทำธุรกิจ ทำให้ชาวไทยมีโอกาสที่สนทนากับพวกเขาค่อนข้างสูง แน่นอนว่าการพูดภาษาจีนได้ก็เหมือนกับการทำให้พวกเขาประทับใจ เป็นเจ้าบ้านที่ดี
อีกในแง่หนึ่งก็คือในแวดวงการทำงานที่ต้องทำงานกับชาวจีนหรือกับบริษัทจีน ยิ่งต้องมีทักษะภาษาเพื่อช่วยในการสื่อสาร อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะตนเองเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นการเรียนภาษาจีนในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่ง แต่ว่าการจะเดินทางไปเรียนอาจต้องใช้เวลาเดินทาง บางครั้งไม่อาจออกไปไหนได้เนื่องจากเหตุการณ์จำเป็นบางอย่าง เช่นการระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ทำให้ทุกคนต้องอยู่แต่ในบ้าน
ฉะนั้นแล้วมันจึงเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางความตั้งใจอยากพัฒนาทักษะภาษาอย่างมาก ถึงอย่างนั้นมันก็มีช่องทางที่เราจะสามารถเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องออกจากบ้านนั่นคือการเรียนออนไลน์ ซึ่งทางโรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหลักสูตรสอนภาษาจีนในรูปแบบออนไลน์แล้ว พร้อมกับการสอนที่เหมือนอยู่ในห้องเรียน