สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อบรมหลักสูตร “ภาษาจีนกลางระดับต้น สำหรับธุรกิจซื้อขายออนไลน์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *