โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ

SIRITHAPE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION SCHOOL

斯里泰外语言教育与电脑培训学校

ลูกค้าของเราโรงแรม 137 Pillars House

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง สำหรับแผนกต้อนรับ และแผนกห้องอาหาร


ฟ้า ล้านนา สปา

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง สำหรับแผนกต้อนรับ และแผนกนวดสปา


บริษัท Sakka จำกัด

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง  สำหรับแผนกบุคคล


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาอังกฤษ  เพื่อใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)


บริษัท Clinique

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง สำหรับพนักงานขาย


โรงเรียนนภาเชียงใหม่

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง


โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง


โรงแรม The Empress

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง


โรงแรม U Hotel

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง


โรงแรม ธนาคารกรุงไทย

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง


โรงแรม สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง


โรงเรียน Sunshine Kindergarten 

โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง


The issara condo chiangmai
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

 

โรงแรม สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

 

โรงแรม ดุสิต ดีทู
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาอังกฤษ (Business Writing)

 

โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาอังกฤษ (Business Writing)


สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

ผึ้งน้อยเบอเกอรี่
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

The Rim Resort Chiang Mai
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

  โรงเรียนอนุบาลเบบี้จีเนียส สันทราย
หลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก อนุบาลเบบี้จีเนียส เนิสเซอรี่
 

gallery

ความเห็น