ลูกค้าของเรา

โรงแรม 137 Pillars House
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง สำหรับแผนกต้อนรับ และแผนกห้องอาหาร

ฟ้า ล้านนา สปา
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง สำหรับแผนกต้อนรับ และแผนกนวดสปา

บริษัท Sakka จำกัด
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง สำหรับแผนกบุคคล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC)

บริษัท Clinique
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง สำหรับพนักงานขาย

โรงเรียนนภาเชียงใหม่
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว่
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงแรม The Empress
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงแรม U Hotel
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงแรม ธนาคารกรุงไทย
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงแรม สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงเรียน Sunshine Kindergarten
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

The issara condo chiangmai
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงแรม สิบแสน รีสอร์ท แอนด์ สปา
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงแรม ดุสิต ดีทู
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาอังกฤษ (Business Writing)

โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาอังกฤษ (Business Writing)

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

ผึ้งน้อยเบอเกอรี่
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงแรมวินเพลส เชียงใหม่
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

The Rim Resort Chiang Mai
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงเรียนอนุบาลเบบี้จีเนียส สันทราย
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เชียงใหม่
โครงการวิชาการสู่สังคมด้านภาษาจีนกลาง

โรงเรียนอนุบาล เลิศสุวรรณรัตน์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

โรงเรียนศิริเทพ 
การศึกษาภาษาต่างประเทศ

237/17-18 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

ติดตามเรา

© Copyright 2019 Sirithapeschool.com - All rights reserved.