บุคคลากร

ติวเตอร์ภาษา เชียงใหม่

ครูผู้สอน

ครูสอนภาษาจีน เชียงใหม่

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ จามผล จั๋นทา (เหล่าซือ ต้า)
张天鹏(张老师)
คติ:: ภาษาจีนเป็นภาษาที่ยาก แต่ผมจะทำให้มัน ง่าย และ เข้าใจ มากขึ้น

ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวิชาจีน

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ จินตหรา ปัญญาแก้ว (เหล่าซือ เอ๋)
余真(余老师)
คติ::มีคุณค่าทุกวัน เต็มร้อยทุกเรื่อง

ตำแหน่ง
คุณครูสอนภาษาจีน (ครูประจำ)

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ หัทญา กังวานรัตนกุล (เหล่าซือ เอ้)
文静 (文老师)
คติ::เชื่อมั่นในตัวเอง เราทำได้

ตำแหน่ง
คุณครูสอนภาษาจีน (ครูประจำ)

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ วิภารดา ยอดเรือน (เหล่าซือ มาย)
คติ::ความพยายามคือหนทางแห่งความสำเร็จ

ตำแหน่ง
คุณครูสอนภาษาจีน (ครูประจำ)

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ อานนท์ พลอยทำ (เหล่าซือ นนท์)

ตำแหน่ง
คุณครูสอนภาษาจีน (ครูประจำ)

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ สุวิชชา สิทธินนทรัตน์ (เหล่าซือ อ้อม)

ตำแหน่ง
คุณครูสอนภาษาจีน

ครูสอนภาษาอังกฤษ เชียงใหม่

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

AJ.LUNA ALBA DESSY

ตำแหน่ง
คุณครูสอนภาษาอังกฤษ

บุคคลากร

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ นฤเทพ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ครูใหญ่

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ ศิริวรรณ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้จัดการ

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ ณัฐพัชร์ แต่งสกุลสุวรรณ (ทราย)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครูใหญ่

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ กนกกร จะงาม (กระแต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที ธุรการ/การเงิน

โรงเรียนศิริเทพ 
การศึกษาภาษาต่างประเทศ

237/17-18 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

ติดตามเรา

© Copyright 2019 Sirithapeschool.com - All rights reserved.