บุคคลากร

ครูผู้สอน

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ จามผล จั๋นทา (เหล่าซือ ต้า)
张天鹏(张老师)
คติ:: ภาษาจีนเป็นภาษาที่ยาก แต่ผมจะทำให้มัน ง่าย และ เข้าใจ มากขึ้น

ตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวิชาจีน

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ จินตหรา ปัญญาแก้ว (เหล่าซือ เอ๋)
余真(余老师)
คติ::มีคุณค่าทุกวัน เต็มร้อยทุกเรื่อง

ตำแหน่ง
คุณครูสอนภาษาจีน

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ หัทญา กังวานรัตนกุล (เหล่าซือ เอ้)
文静 (文老师)
คติ::เชื่อมั่นในตัวเอง เราทำได้

ตำแหน่ง
คุณครูสอนภาษาจีน

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ ธนภรณ์ เกียรติภัทราภรณ (เหล่าซือ บี๋)
丁雅文
คติ::ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในหน้า

ตำแหน่ง
คุณครูสอนภาษาจีน

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ วฐิติพันธ์ ชูวงศ์ยิ่งไพศาล (เหล่าซือ กระต่าย)
文静 (文老师)
คติ::คนอื่นทำได้เราก็ทำได้

ตำแหน่ง
คุณครูสอนภาษาจีน

บุคคลากร

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ นฤเทพ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ครูใหญ่

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ ศิริวรรณ เอิ้อตรงจิต

ตำแหน่ง
ผู้จัดการ

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ ณัฐพัชร์ สืบนุช (ทราย)

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยครูใหญ่

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ วรรณภา เล็นป่าน (บิว)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การตลาด/ประชาสัมพันธ์

ครูสอนภาษาจีนเชียงใหม่

คุณ กนกกร จะงาม (กระแต)

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที ธุรการ/การเงิน

โรงเรียนศิริเทพ 
การศึกษาภาษาต่างประเทศ

237/17-18 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

ติดตามเรา

© Copyright 2017 Sirithapeschool.com - All rights reserved.