โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ

SIRITHAPE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION SCHOOL

斯里泰外语言教育与电脑培训学校

คอร์สเรียน ภาษาอังกฤษ

English For Intermediate

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤมาแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (EN 201 - 204) จำนวน 30 ชั่วโมง 

Advance English>> Business English TOEFL/IELTS TOEIC

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะเฉเพราะด้าน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร Business English TOEFL/IELTS  TOEIC

English For conversation

Promotion พิเศษสุดๆ  หลักสูตร์ภาษาอังกฤษ  รับฟรีหนังสือเรียน  สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ทุกหลักสูตรได้รับการรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการ

สนใจติดต่อ 053-222779 , 0864316916 ใกล้ร้านโบ๊ท หน้า ม.ช  

**ท่านสามารถจับกลุ่มมาเรียนเอง 10-15 คน

อัตราค่าเรียน ภาษาอังกฤษ


หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ (เรียนแบบส่วนตัว)


หลักสูตร ระดับชั้น รหัสวิชา เรียนเดี่ยว เรียนคู่
ชั่วโมงเรียน ราคา ขั่วโมงเรีย ราคา
ภาษาอังกฤษระดับต้น Pre-Elementary EN100 20 10,000 25 9,000
Elementary EN101 20 10,000 25 9,000
Pre-Intermediate EN102 20 10,000 25 9,000
Intermediate EN103 20 10,000 25 9,000
ภาษาอังกฤษระดับกลาง Upper-Intermediate EN201 20 10,000 25 9,000
Advance EN202 20 10,000 25 9,000
Academic English & Reading Comprehension EN203 20 10,000 25 9,000
Academic English & Writing EN204 20 10,000 25 9,000

หลักสูตร TOEIC รหัสวิชา เรียนเดี่ยว เรียนคู่
ชั่วโมงเรียน ราคา ขั่วโมงเรีย ราคา
ภาษาอังกฤษระดับสูง Pre-TOEIC EN301 20 10,000 25 9,000
Grammar & Listening EN302 20 10,000 25 9,000
Grammar & Reading EN303 20 10,000 25 9,000
Exam Drilling For TOEIC EN304 20 10,000 25 9,000

หลักสูตร TOEFL/IELTS รหัสวิชา เรียนเดี่ยว เรียนคู่
ชั่วโมงเรียน ราคา ขั่วโมงเรีย ราคา
ภาษาอังกฤษระดับสูง Pre-TOEFL/IELTS EN401 20 10,000 25 9,000
Listening EN402 20 10,000 25 9,000
Reading & Comprehension EN403 20 10,000 25 9,000
Practical Judgment EN404 20 10,000 25 9,000
Exam Drilling For TOEFL/IELTS EN405 20 10,000 25 9,000

หลักสูตร English For Profession รหัสวิชา เรียนเดี่ยว เรียนคู่
ชั่วโมงเรียน ราคา ขั่วโมงเรีย ราคา
ภาษาอังกฤษระดับสูง General Bussiness English EN501 20 10,000 25 9,000
English For Tourism EN502 20 10,000 25 9,000
English For Hotel & Recreation EN503 20 10,000 25 9,000
English For Finance & Banking EN504 20 10,000 25 9,000

 

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ (เรียนแบบกลุ่ม)

หลักสูตร ระดับชั้น รหัสวิชา เรียนแบบกลุ่ม
ชั่วโมงเรียน ราคา
ภาษาอังกฤษระดับต้น Pre-Elementary EN100 30 3,500
Elementary EN101 30 3,500
Pre-Intermediate EN102 30 3,500
Intermediate EN103 30 3,500
ภาษาอังกฤษระดับกลาง Upper-Intermediate EN201 30 4,000
Advance EN202 30 4,000
Academic English & Reading Comprehension EN203 30 4,000
Academic English & Writing EN204 30 4,000

หลักสูตร TOEIC รหัสวิชา เรียนแบบกลุ่ม
ชั่วโมงเรียน ราคา
ภาษาอังกฤษระดับสูง Pre-TOEIC EN301 30 3,500
Grammar & Listening EN302 30 3,500
Grammar & Reading EN303 30 3,500
Exam Drilling For TOEIC EN304 30 3,500

หลักสูตร TOEFL/IELTS รหัสวิชา เรียนแบบกลุ่ม
ชั่วโมงเรียน ราคา
ภาษาอังกฤษระดับสูง Pre-TOEFL/IELTS EN401 30 4,500
Listening EN402 30 4,500
Reading & Comprehension EN403 30 4,500
Practical Judgment EN404 30 4,500
Exam Drilling For TOEFL/IELTS EN405 30 4,500

หลักสูตร English For Profession รหัสวิชา เรียนแบบกลุ่ม
ชั่วโมงเรียน ราคา
ภาษาอังกฤษระดับสูง General Bussiness English EN501 30 4,500
English For Tourism EN502 30 4,500
English For Hotel & Recreation EN503 30 4,500
English For Finance & Banking EN504 30 4,500

ความเห็น