โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ

SIRITHAPE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION SCHOOL

斯里泰外语言教育与电脑培训学校

คอร์สเรียน ภาษาจีน

Intermediate

สำหรับผู้ที่เรียนระดับต้นมาแล้ว และต้องการเน้นทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เนื้อหาคำศัพย์สำนวนรูปประโยตที่ใช้ชีวิติประจำวันมากขึ้น (CN 201 - 204) จำนวน 40 ชั่วโมง

Advance Chinese

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ในระดับที่สูลสุดแล้ว และต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนเพื่อการท่องเทียว ภาษาจีนเชิงธุรกิจรวมทั้งการแปลความ

หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนกลาง (HSK.,HSKK.)

การติวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  การทำงาน  การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  เวลาเรียน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบวัดความถนัดทางด้านภาษาจีน (PAT)

การติวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนกลาง (YCT)

การติวสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนกลาง ระดับประถมศึกษา  

อัตราค่าเรียน ภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนกลาง (เรียนแบบส่วนตัว)

หลักสูตร ระดับชั้น รหัสวิชา เรียนเดี่ยว เรียนคู่
ขั่วโมงเรียน ราคา ขั่วโมงเรีย ราคา
ครู/ผู้สอน จีน ไทย ครู/ผู้สอน จีน ไทย
ภาษาจีนระดับต้น Beginner CN101 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200
Pre-Intermediate CN102 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200
Intermediate CN103 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200
Upper-Intermediate CN104 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200
ภาษาจีนระดับกลาง Foundation I CN201 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200
Foundation II CN202 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200
Intensive I CN203 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200
Intensive II CN204 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200
ภาษาจีนระดับสูง Business Chinese CN301 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200
Chinese For Traveling CN302 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200
Chinese For News CN303 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200
Chinese For Translation CN304 20 10,000 8,000 25  9,000 7,200

หลักสูตรภาษาจีนกลาง (เรียนแบบกลุ่ม)

หลักสูตร ระดับชั้น รหัสวิชา ขั่วโมงเรียน ราคา
ภาษาจีนระดับต้น Beginner CN101 40 3,900
Pre-Intermediate CN102 40 3,900
Intermediate CN103 40 3,900
Upper-Intermediate CN104 40 3,900
ภาษาจีนระดับกลาง Foundation I CN201 40 4,900
Foundation II CN202 40 4,900
Intensive I CN203 40 4,900
Intensive II CN204 40 4,900
ภาษาจีนระดับสูง Business Chinese CN301 30 4,900
Chinese For Traveling CN302 30 4,900
Chinese For News CN303 30 4,900
Chinese For Translation CN304 30 4,900

Hot Promotion !!! ส่วนลด 800 บาท

Chinese For Beginner 40 ชั่วโมง  3,900 บาท

สมัครเรียนวันนี้ 2 คอร์ส ลดทันที 800 บาท
เหลือเพียง  7,000  บาท เท่านั้น


** โปรโมชั่นนี้เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 01 พฤษภาคม 58 ค่ะ **

พร้อมรับหนังสือเรียนและสมุดคัดจีน ฟรี

ความเห็น