โรงเรียนศิริเทพ การศึกษาภาษาต่างประเทศ

SIRITHAPE FOREIGN LANGUAGE EDUCATION SCHOOL

斯里泰外语言教育与电脑培训学校

คอร์สเรียน คอมพิวเตอร์ เชียงใหม่

กรุณาติดต่อ
โรงเรียนศิริเทพการศึกษาภาษาต่างประเทศ และคอมพิวเตอร์
ที่ตั้ง : 237/17-18 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200
เบอร์โทรติดต่อ :Tel : 053-222779 Fax : 053-221325 Mobile : 086-4316916, 086-4288068
E-mail :sirithapeschool@gmail.com

ความเห็น