คอร์สเรียน

คอร์สเรียนภาษาจีน

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับต้น

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาความรู้ภาษาจีนกลาง โดยผู้เรียนจะได้ฝึกการออกเสียงระบบพินอิน เพื่อช่วยในการออกเสียงภาษาจีนกลางได้อย่างถูกต้อง และทำให้เรียนภาษาจีนได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น (CN 101 - 104)

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับกลาง

สำหรับผู้ที่เรียนระดับต้นมาแล้ว และต้องการเน้นทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน เนื้อหาคำศัพท์สำนวนรูปประโยคที่ใช้ชีวิติประจำวันมากขึ้น (CN 201 - 204) จำนวน 40 ชั่วโมง

หลักสูตรภาษาจีนกลางระดับสูง

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานความรู้ในระดับที่สูงสุดแล้ว และต้องการเรียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนเพื่อการท่องเทียว ภาษาจีนเชิงธุรกิจรวมทั้งการแปลความ

หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนกลาง (HSK.,HSKK.)

การติวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ?การทำงาน ?การศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และปริญญาโทในมหาวิทยาลัยต่างๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ?เวลาเรียน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบวัดความถนัดทางด้านภาษาจีน (PAT)

การติวสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนกลาง เพื่อใช้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆ?จำนวน 30 ชั่วโมง

หลักสูตรเตรียมสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีนกลาง (YCT)

การติวสอบวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนกลาง ระดับประถมศึกษา??

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับกลาง

สำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤมาแล้ว และต้องการพัฒนาทักษะด้านฟัง พูด อ่าน และเขียน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (EN 201 - 204) จำนวน 30 ชั่วโมง

Advance English>> Business English TOEFL/IELTS TOEIC

สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะเฉพาะด้าน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร Business English TOEFL/IELTS TOEIC

English For conversation

Promotion พิเศษสุดๆ หลักสูตรภาษาอังกฤษ รับฟรีหนังสือเรียน สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ ทุกหลักสูตรได้รับการรองรับจากกระทรวงศึกษาธิการ

สนใจติดต่อ 053-222779 , 0864316916 ใกล้ร้านโบ๊ท หน้า ม.ช ?

**ท่านสามารถจับกลุ่มมาเรียนเอง 10-15 คน

โรงเรียนศิริเทพ 
การศึกษาภาษาต่างประเทศ

237/17-18 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

ติดตามเรา

© Copyright 2019 Sirithapeschool.com - All rights reserved.