ข่าวสาร

การสนทนาเกี่ยวกับ ธนาคาร

 • 07-05-2016   
 • Webmaster

  ????????
  Y?u shén me yào b?ngmáng ma? 
  โหย่ว เสินเมอ เย่า ปางหมาง มะ
  มีอะไรให้ช่วยไหม

  ???????
  W? xi?ng k?i gè hùtóu.
  หวอ เสี่ยง คาย เก้อ ฮู่โถว
  ฉันต้องการจะเปิดบัญชี

  ??????
  Q?ng dào zhè bi?n lái.
  ฉิ่ง เต้า เจ้อ เปียน ไหล
  เชิญทางนี้ค่ะ

  ???????
  Yào cún n? y? lèi ku?n?
  เย่า ฉุน หน่า อี๋ เล่ย ข่วน
  ต้องการฝากประเภทไหน

  ????
  Dìngqí cúnku?n
  ติ้งฉี ฉุนข่วน
  ฝากประจำ

  ????
  Chúxù cúnku?n
  ฉุน ซวี่ ฉุนข่วน
  ฝากออมทรัพย์

  ?????
  Lìxí du?sh?o?
  ลี่ สี ตัว เส่า
  ดอกเบี้ยเท่าไหร่

  ?????????
  Q?ng g?i w? y? zh?ng cúnku?n d?n.
  ฉิง เกย หว่อ อี้ จาง ฉุนข่วน ตาน
  ขอแบบฟอร์มฝากเงินด้วยค่ะ

  ??????????
  W? xi?ng b? m?ij?n huàn chéng tài bì.
  หวอ เสียง ป๋า เหม่ยจิน ฮ่วนเฉิง ไท่ปี้
  ผมต้องการแลกเงินดอลล่าเป็นเงินไทยครับ

  ????????????
  W? xi?ng b? l?xíng zh?piào huàn chéng xiànj?n.
  หวอ เสียง ป่า ลวี๋สิง จือเพี้ยว ฮ่วน เฉิง เซี่ยนจิน
  ฉันต้องการแลกเช็คเดินทางเป็นเงินสดค่ะ

  ???????
  Q?ng zài zh?piào qi?nzì.
  ฉิ่ง จ้าย จือเพี่ยว เชียนจื้อ
  กรุณาเซ็นที่เช็คด้วยค่ะ

  ????????
  W? xi?ng m?i y? b?n zh?piào.
  หว่อ เสี่ยง หม่าย อี้ เปิ่น จือเพี่ยว
  ฉันอยากซื้อสมุดเช็คหนึ่งเล่ม

  ??????
  Zhè zh?ng méiy?u lìxí
  เจ้อ จ่ง เหมยโหย่ว ลี่ซี
  แบบนี้ไม่มีดอกเบี้ย

  ????????????
  K?i hùtóu zuìsh?o yào y? wàn zh? y?shàng.
  คาย ฮู่โถว จุ้ยเส่า เย่า อี๋ ว่าน จู อี่ ซ่าง
  เปิดบัญชีอย่างน้อยหนึ่งหมื่นบาท

  ???????
  N? x?yào zh?piào ma?
  หนี่ ซวี เย่า จือเพี้ยว มะ
  คุณต้องการใช้เช็คไหม

  ?????????
  Q?ng nín tiánxi? zhè zh?ng bi?ogé.
  ฉิ่ง หนิน เถียน เสี่ย เจ้อ จาง เปี่ยว เก้อ
  เชิญคุณกรอกแบบฟอร์มนี้ด้วยค่ะ

  ?????????
  N? néng jiào w? z?nme tián ma?
  หนี่ เหนิง เจี้ยว หว่อ เจิ่นเมอ เถียน มะ
  คุณช่วยแนะนำฉันกรอกได้ไหม

  ????????????
  M?i cì cúnku?n de shíhou bié wàng dài cúnzhé
  เหม่ย ชื่อ ฉุนข่วน เตอ สือโฮ่ว เปี๋ย ว่าง ไต้ ฉุนเจ๋อ
  ทุกครั้งที่จะฝากเงินอย่าลืมนำสมุดคู่ฝากมาด้วย

  ???????????
  Cúnku?n de shíhou bié wàng dài hùzhào.
  ฉุนข่วน เตอ สือโฮ่ว เปี๋ย ว่าง ไต้ ฮู้เจ้า
  เวลาถอนเงินอย่าลืมนำพาสปอร์ตมาด้วย

  gallery

  โรงเรียนศิริเทพ 
  การศึกษาภาษาต่างประเทศ

  237/17-18 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

  ติดตามเรา

  © Copyright 2019 Sirithapeschool.com - All rights reserved.