ข่าวสาร

น่าทึ่ง...เด็กไทยเก่งภาษาจีน...ภาษาของคนทั่วโลก

 • 22-09-2015   
 • Webmaster


     กลุ่มบริษัทนานมี ได้จัดกิจกรรม "ประกวดทักษะภาษาจีน" เป็นประจำทุกปี เนื่องจากเล็งเห็นถึงอิทธิพลและความสำคัญของภาษาจีนที่กำลังแผ่ขยายการสื่อสารไปยังคนทั่วโลก ในปีนี้มีน้องๆสนใจเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก กว่า 200 ทีม กว่า 600 คนจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งผู้ชนะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นประธานในพิธีมอบ

  ปรีญาณี สุพุทธิพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท นานมี กล่าวว่าพระอัจริยภาพด้านภาษาจีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนไทยให้หันมาสนใจภาษาจีนเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเพราะภาษาจีนเป็นภาษาที่มีการใช้ในการสื่อสารของคนทั่งโลกกว่า 1,300 ล้านคน อีกทั้งประเทศจีนได้ก้าวสู่ยุคใหม่ มีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ภาษาจีนเป็นภาษาที่สำคัญและมีอิทธิพลต่อคนจำนวนมากในโลกใบนี้

  ด.ญ.ดลพร อัครพลศานต์ หรือ น้องพิม อายุ 10 ขวบ จาก โรงเรียนวุฒิวิทยา จ.ชลบุรี ผู้ชนะการประกวดรับรางวัลยอดเยี่ยมระดับชั้นประถมตอนปลาย ได้รับถ้วยพระราชทานฯ เล่าว่า ได้เลือกร้องเพลงเรือมังกร ซึ่งเป็นเรื่องราวของชนเผ่าหนึ่งในประเทศจีนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ล่องเรือมังกรผ่านแม่น้ำใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์ ชอบภาษาจีนเป็นภาษาที่ไพเราะและมีความหมายเตือนใจให้เรารู้จักรักธรรมชาติ สำหรับการเตรียมตัวก่อนมาประกวดใช้เวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจความหมายอย่างถ่องแท้ เพื่อให้การร้องเป็นไปได้อย่างมีอารมณ์และความรู้สึก มีการเว้นจังหวะและออกเสียงสูงต่ำ เพื่อสร้างให้ผู้ฟังเกิดความสนใจ สิ่งที่อยากฝากไว้ในการเรียนภาษาจีนคือต้องขยัน หมั่นฝึกฝน ออกเสียงอยู่เสมอ จะทำให้การเรียนภาษาจีนง่ายขึ้น

   
  ที่มา http://www.ryt9.com/

  gallery

  โรงเรียนศิริเทพ 
  การศึกษาภาษาต่างประเทศ

  237/17-18 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

  ติดตามเรา

  © Copyright 2019 Sirithapeschool.com - All rights reserved.