ข่าวสาร

ไทย-จีนลงนามแผนปฏิบัติการวัฒนธรรม แลกเปลี่ยนบุคลากร-องค์ความรู้

 • 20-07-2015   
 • Webmaster  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวภายหลังลงนามความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการ ทางวัฒนธรรม กับนายลั่ว ซู่กัง รมว.วัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ตามแผนดังกล่าวกำหนดระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2558-2560 โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังนี้ จะดำรงไว้ซึ่งการจัดงาน “ไทย-จีน : ครอบครัวเดียวกัน” ในฐานะกิจกรรมหลักของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน โดยจะจัดงานนี้เป็นกิจกรรมในระยะยาว รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทนด้านวัฒนธรรมในระดับรัฐมนตรี คณะผู้แทนฝ่ายบริหาร บุคลากรทางด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ระหว่างหอสมุดแห่งชาติ ส่งเสริมให้เกิดการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านจดหมายเหตุระหว่างหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ และด้านทัศนศิลป์ นิทรรศการและการแสดงทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย
   
  รมว.วธ. กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันจะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนของช่างฝีมือเพื่อดำเนินโครงการความร่วมมือ ด้านหัตถกรรมระหว่างกัน ส่งเสริมให้คณะนักแสดงเข้าร่วมงานเทศกาลทางวัฒนธรรมระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ และองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้ประกอบการด้านแอนิเมชันการ์ตูนและเกมรวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือด้านศาสนาและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างศาสนา สนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วธ. และสถาบันศิลปะกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมไทยในกรุงปักกิ่ง และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพฯ และความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในกิจกรรมทางวัฒนธรรมระหว่างกันเพื่อเฉลิมฉลอง ในโอกาสวันครบรอบ 40 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในปี 2558 ด้วย.

  จาก ไทยรัฐ

  gallery

  โรงเรียนศิริเทพ 
  การศึกษาภาษาต่างประเทศ

  237/17-18 ถนน ห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50200

  ติดตามเรา

  © Copyright 2019 Sirithapeschool.com - All rights reserved.